ZNANOST / NA ASTRONOMSKEM OBSERVATORIJU

V Trstu astronomski arhiv INES
Gre za enega največjih tovrstnih informatskih arhivov na svetu


Tržaški astronomski observatorij od včeraj hra- ni enega največjih infor- matskih arhivov na svetu s posnetki astronomskih opazovanj iz vesolja. Arhiv se imenuje INES (kratica za Iue Newly Ex- tracted Spectra) in ga je mogoče pog1edati tudi po internetu. V njem so vsi spektrografski posnetki, ki jih je posredoval evro- psko-ameriški satelit Iue v 17 letih delovanja.
Tako so povedali včeraj na sedežu Tržaškega astronomskega observato- rija ob slovesni izročitvi arhiva. Na priložnostni slovesnosti je bila prisot- na tudi znana astronomka Margherita Hack, ki je so- delovala pri izdelavi sate- lita Iue in ki ga je potem tudi pogosto uporabljala pri svojih raziskavah. Arhiv je izdelala Evro- pska vesoljska agencija (ESA), zdaj pa gaje izroči- la v varstvo kakim 20 državam, v glavnem svojim članicam. Arhiv bo za Italijo hranil Trst. Na včerajšnji slovesnosti so prikazali tudi nekatere primere arhivskih po- snetkov, med temi po- snetke »izginjanja« mate- rije v »črno luknjo«.